NÁVRHY A VIZUALIZACE

Základem pro tvorbu projektu je osobní schůzka zahradního architekta se zákazníkem či investorem.

Vyslechneme si Vaše představy, finanční možnosti a uživatelské potřeby, ze kterých budeme vycházet.

Odborně Vám poradíme a vzájemně se domluvíme na dalším postupu prací.

Cena zakázky je vyčíslena individuálně po osobní bezplatné konzultaci.

Při tvorbě návrhu respektujeme nároky na nízkou údržbu.

Vytváříme prostory funkčně zvládnuté s celoročně působivými rostlinami za pomoci barev a vjemů.

Umožníme vnímat rostliny všemi smysly a to především díky zraku, čichu a chuti.

Naše návrhy jsou dlouhověké díky vhodně zvoleným rostlinám a materiálům.

Snažíme se o jedinečná díla.

REALIZACE

Závlahové systémy

Rekultivace pozemků, zakládání trávníků

Drátěné ploty

Nové či starší zahrady

Střešní zahrady

Parky a veřejná zeleň

Firemní zeleň

Co obnáší zahrada na klíč?

Vše probíhá pod dohledem zahradního architekta.

Pro výsadby používáme pouze kvalitní rostlinný materiál.

Realizace se účastní pouze zkušení realizátoři a odborníci v oboru.

Preferujeme českou produkci, kde jsou rostliny vypěstované v našich klimatických podmínkách.

ÚDRŽBY

Sekání a údržby trávníků

Sekání větších travních ploch a svahů

Střih živých plotů a tvarování keřů

Střih ovocných stromů

Chemické či ruční odplevelení

Úklid a hrabání spadaného listí

Doplnění mulčovací kůry

Hnojení rostlin

Jak se starat o vysazené rostliny?

Pěstování vysazených rostlin má svá obecně platná pravidla. Vyžadují dostatek vláhy v závislosti na stanovištních podmínkách, na počasí a půdním podloží (především 2 roky po výsadbě a v období horkých letních dnů). Neméně důležitá je výživa rostlin (v podobě hnojiv organických či anorganických) a ochrana před škůdci a chorobami, odstraňování nežádoucího plevele z jejich okolí a odkvetlé či suché části rostlin. V rámci jednotlivých skupin či druhů existují ještě určitá specifika, se kterými Vás rádi seznámíme.

ZÁVLAHY

V posledních letech se stále více potýkáme s nedostatkem vody v krajině, jejíž součástí jsou i naše zahrady, a proto je nezbytné naučit se hospodárně využívat vodní zdroje, které máme k dispozici. Hospodárné využívání vodních zdrojů nám pomůže udržet naše zahrady svěží a krásné po celé vegetační období. Nejsnazší cestou, jak hospodárně využívat vodu v zahradě, je použití automatického závlahového systému, který se stává téměř samozřejmou součástí moderní zahrady.

Nejčastější využití AZS bývá při zálivce trávníku. Jedním z předpokladů pro kvalitní a svěží trávník je jeho pravidelná zálivka, která musí být v dostatečném množství (20-40 l/m2/týden v závislosti na daných podmínkách) a samozřejmě co nejvíce rovnoměrná. Pokud nemá trávník dostatek vláhy, nebo je nerovnoměrně zavlažován, stává se v suchém období rychle nevzhledným. Právě rovnoměrnost a pravidelnost zálivky vám zaručí jedině správně navržený a zhotovený automatický závlahový systém, který vám ušetří čas, vodu a tím i značné množství financí.

DROBNÉ STAVEBNÍ PRVKY

Realizujeme:

Drátěné ploty

Retenční nádrže

Závlahy

Rozvody vody v zahradě

Cesty - mlatové, z kamenných a jiných nášlapů, štěrkové

Zámkové dlažby a další

Díky zručnosti a stavařskému vzdělání se rádi zabýváme drobnými stavebními prvky v zahradách. Vždy tvoří nedílnou součást celku. Zahrada není zahradou s pouhými rostlinami. Abychom dostali do zahrady život, vymýšlíme různé důvody pro trávení času v zahradě. Nejčastěji proto realizujeme různá zpevněná posezení, ohniště, cesty nebo zpevněné zeleninové či bylinkové zahrádky. Pro snazší a hospodárnou zálivku jsou v zahradách oblíbené zemní vodní zásuvky, které čerpají okapovou vodu z retenčních nádrží.